• 58999.com

金沙国际网址js

5wk金沙备用网址

山东德诚饲料有限公司
山东省潍坊安丘市官庄镇驻地
Email:wfdechengsiliao@163.com 
网址:http://www.sddcsl.com
 

消息具体

字号:   

山东昔日猪价

阅读次数: 日期:2015年11月27日 09:58
2015年11月27日山东猪价
 
山东省 安丘市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 安丘市 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 安丘市 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 安丘市 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 滨州市 11月27日   外三元  16.60元/千克
      
山东省 滨州市 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 滨州市 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 曹县 11月27日   外三元  16.80元/千克
      
山东省 曹县 11月27日   内三元  16.40元/千克
      
山东省 曹县 11月27日   土杂猪  15.90元/千克
      
山东省 昌乐县 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 昌乐县 11月27日   内三元  15.70元/千克
      
山东省 昌乐县 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 昌邑市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 昌邑市 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 昌邑市 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   外三元  16.25元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   内三元  15.95元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   内三元  15.50元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   土杂猪  15.00元/千克
      
山东省 茌平县 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 东港区 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 东港区 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 东港区 11月27日   内三元  16.10元/千克
      
山东省 东港区 11月27日   内三元  16.10元/千克
      
山东省 东港区 11月27日   土杂猪  15.35元/千克
      
山东省 东港区 11月27日   土杂猪  15.50元/千克澳门金沙网站
      
山东省 东港区 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 坊子区 11月27日   外三元  16.30元/千克
      
山东省 肥城市 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 肥城市 11月27日   内三元  15.80元/千克
      
山东省 肥城市 11月27日   土杂猪  15.00元/千克
      
山东省 费县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 费县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 费县 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 福山区 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 福山区 11月27日   土杂猪  16.00元/千克
      
山东省 钢城区 11月27日   外三元  16.30元/千克
      
山东省 钢城区 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 钢城区 11月27日   土杂猪  15.70元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   外三元  16.50元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   外三元  16.30元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   土杂猪  15.70元/千克
      
山东省 高密市 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 高青县 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 高青县 11月27日   内三元  15.80元/千克
      
山东省 高青县 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 高唐县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 高唐县 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 高唐县 11月27日   土杂猪  15.10元/千克
      
山东省 海阳市 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 海阳市 11月27日   外三元  16.10元/千克
      
山东省 海阳市 11月27日   内三元  15.60元/千克
      
山东省 海阳市 11月27日   土杂猪  15.20元/千克
      
山东省 河东区 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 河东区 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 河东区 11月27日   内三元  15.80元/千克
      
山东省 河东区 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 河东区 11月27日   土杂猪  15.30元/千克
      
山东省 惠民县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 惠民县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 惠民县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 惠民县 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 即墨市 11月27日   外三元  16.60元/千克
      
山东省 即墨市 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 即墨市 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
 
山东省 嘉祥县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 嘉祥县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 嘉祥县 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 胶州市 11月27日   外三元  16.60元/千克
      
山东省 莒南县 11月27日   外三元  16.30元/千克
      
山东省 莒南县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 莒南县 11月27日   内三元  15.60元/千克
      
山东省 莒南县 11月27日   土杂猪  15.20元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   外三元  17.00元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   内三元  16.80元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   内三元  15.80元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   土杂猪  16.20元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 莒县 11月27日   土杂猪  15.30元/千克
      
山东省 鄄城县 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 鄄城县 11月27日   内三元  15.60元/千克
      
山东省 鄄城县 11月27日   土杂猪  15.20元/千克
      
山东省 莱城区 11月27日   外三元  15.60元/千克
      
山东省 莱城区 11月27日   内三元  15.00元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   外三元  16.50元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   外三元  16.50元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   外三元  16.50元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   内三元  16.30元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   内三元  16.30元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   土杂猪  16.00元/千克
      
山东省 莱西市 11月27日   土杂猪  16.00元/千克
      
山东省 兰山区 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 兰山区 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 兰山区 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   内三元  15.60元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   土杂猪  15.00元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 临朐县 11月27日   土杂猪  16.60元/千克
      
山东省 宁津县 11月27日   外三元  16.10元/千克
      
山东省 宁津县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 宁津县 11月27日   内三元  15.20元/千克
      
山东省 宁津县 11月27日   内三元  16.10元/千克
      
山东省 宁津县 11月27日   土杂猪  15.20元/千克
      
山东省 宁津县 11月27日   土杂猪  15.90元/千克
      
山东省 蓬莱市 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 平度市 11月27日   外三元  16.30元/千克
      
山东省 平度市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 平度市 11月27日   内三元  16.00元/千克
      5wk金沙备用网址
山东省 平度市 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 平原县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 平原县 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 青州市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 青州市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 青州市 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 青州市 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 青州市 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 青州市 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 任城区 11月27日   外三元  16.30元/千克
      
山东省 任城区 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 任城区 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 商河县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 商河县 11月27日   内三元  15.80元/千克
      
山东省 商河县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 商河县 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 寿光市 11月27日   外三元  16.60元/千克
      
山东省 寿光市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      金沙国际网址js
山东省 寿光市 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 寿光市 11月27日   土杂猪  15.70元/千克
      
山东省 滕州市 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 滕州市 11月27日   内三元  15.80元/千克
      
山东省 滕州市 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 文登市 11月27日   外三元  16.00元/千克
      
山东省 文登市 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 汶上县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 汶上县 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 汶上县 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 五莲县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 五莲县 11月27日   土杂猪  15.90元/千克58999.com
      
山东省 武城县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 武城县 11月27日   外三元  16.70元/千克
      
山东省 武城县 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 武城县 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 武城县 11月27日   土杂猪  16.00元/千克
      
山东省 武城县 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 夏津县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 夏津县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 夏津县 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 新泰市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 新泰市 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 新泰市 11月27日   内三元  15.90元/千克
      
山东省 新泰市 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 阳谷县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 阳谷县 11月27日   土杂猪  15.40元/千克
      
山东省 阳信县 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 阳信县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 阳信县 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 沂水县 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 沂水县 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 沂水县 11月27日   土杂猪  15.50元/千克
      
山东省 鱼台县 11月27日   外三元  16.50元/千克
      
山东省 鱼台县 11月27日   外三元  15.80元/千克
      
山东省 鱼台县 11月27日   内三元  16.20元/千克
      
山东省 鱼台县 11月27日   内三元  15.60元/千克
      
山东省 鱼台县 11月27日   土杂猪  15.70元/千克
      
山东省 鱼台县 11月27日   土杂猪  15.60元/千克
      
山东省 禹城市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 禹城市 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 禹城市 11月27日   土杂猪  15.90元/千克
      
山东省 招远市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 招远市 11月27日   外三元  16.40元/千克
      
山东省 招远市 11月27日   土杂猪  15.80元/千克
      
山东省 诸城市 11月27日   外三元  16.20元/千克
      
山东省 诸城市 11月27日   内三元  16.00元/千克
      
山东省 诸城市 11月27日   土杂猪  15.40元/千克

所属种别: 综合资讯

该资讯的关键词为: